Matchbox on Tour Editie 2011-2012

Van april tot en met november 2011 trekt een heel bijzondere tentoonstelling door Vlaanderen.

Matchbox on Tour is een tentoonstellingsproject op wielen. De kunstenaarsbox houdt in elke provincie halt. Een exclusief kunstenaarsduo gaat er aan de slag rond diversiteit.

De box biedt 2 kunstenaars de ruimte om hun visie op diversiteit en kunst tentoon te stellen, met een directe link naar de plaats waar de box gehuisvest wordt.

De nadruk ligt op de interculturaliteit binnen de samenleving. Om dat te vertalen naar beeldende kunst, is de inbreng van ZebrArt uiterst belangrijk. ZebrArt biedt gevluchte kunstenaars een platform. Uit hun pool van niet-westerse kunstenaars worden 5 mensen uitgenodigd een duo te vormen met een westerse kunstenaar die curator Pieter Vermeulen aantrekt. Verschillende mensen, onderlegd in verschillende disciplines, elk met andere etnische wortels, andere vormen van beeldexpressie. Matchbox on Tour wordt het rijdend bewijs dat kunst van en voor iedereen is.

Schrijver Ringo Gomez-Jorge en fotograaf Artur Eranosian kregen de opdracht om de tour te documenteren. Ze brengen alles samen op deze blog. Zo kunt u Matchbox on Tour thuis en ter plaatse opvolgen.

Dit is een project van KUNSTWERK[t] in samenwerking met Creatief schrijven, Centrum voor Beeldexpressie en ZebrArt.

woensdag 26 oktober 2011

Eindtentoonstelling Sint-Gillis tijdens Zebra-crossing op 4 december 2011

MATCHBOX ON TOUR
Eindtentoonstelling
Sint-Gillis, 4 december 2011

Matchbox on Tour 2011 zit er bijna helemaal op. Deze rondreizende exporuimte op wielen deed de voorbije maanden alle Vlaamse provincies aan. Een slottentoonstelling in Brussel toont de hoogtepunten van deze editie, die rond diversiteit draaide.

Matchbox on Tour bood in elke provincie 2 kunstenaars de ruimte om hun visie op diversiteit en kunst tentoon te stellen. Uit de pool van ZebrArt (platform voor gevluchte kunstenaars Vluchtelingenwerk Vlaanderen) werden 5 niet-westerse kunstenaars geselecteerd. Elk van hen werd uitgenodigd om een duo te vormen met een westerse kunstenaar die door curator Pieter Vermeulen werd aangetrokken. Verschillende mensen, onderlegd in verschillende disciplines, elk met andere etnische wortels, andere vormen van beeldexpressie. Matchbox on Tour werd het rijdend bewijs dat kunst van en voor iedereen is.
Een slottentoonstelling biedt een overzicht van het werk dat de tien kunstenaars in en rond de Matchbox realiseerden.
Met werk van: Jack Mulele , Niels Vaes, Carlos Ramirez , Hannelore Van Dijck, Nina Stoupina, Conny Kuilboer, Ali Kadhum, Bert Jacobs, Guy Kabeya, Kristin Rogghe en Artur Eranosian.

Waar? De Pianofabriek, Fortstraat 35, St-Gillis (Brussel)Zebra Crossing, een intiem kunstenparcours in Brussel
Op zondag 4 december kan je tijdens ‘Zebra Crossing’ kennismaken met het werk van verschillende gevluchte schrijvers, muzikanten en andere kunstenaars. Samen met enkele Belgische artiesten delen ze hun talent met de toeschouwers, in verschillende huiskamers en andere verrassende locaties te Sint-Gillis (Brussel).
Op zondag 4 december 2011. Het parcours start om 13u30 in de Pianofabriek, rue du Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis
Inkom: € 5 (ter plaatste te betalen). De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is noodzakelijk.
Info & Programma: www.zebrart.be

Org.: ZebrArt, in samenwerking met het Masereelfonds, De Pianofabriek, Globe Aroma en KUNSTWERK[t].
(Project gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en het Fonds Piet Cleemput beheerd door de Koning Boudewijnstichting.)

donderdag 15 september 2011

MATCHBOX OOSTENDE - AFSLUITER AAN DE ZEE


Over symboliek gesproken. Op 11 september werden alle doden van 9/11 herdacht en was het de finissage van de allerlaatste Matchbox, dichtbij de woelige zee in de haven van Oostende. Aan dramatiek geen gebrek. Wel aan klanten. Het aantal bezoekers lag iets te laag naar mijn zin. De locatie was nochtans fantastisch, de tentoonstelling van Free-State ook. Het was het perfecte moment om het havengebied te ontdekken. Natuurlijk wist ik dat deze stad een haven zou hebben, maar als je Oostende binnenrijdt ben je je daar niet bewust van. Je ziet de zee, de dijk, de hotels en ook wel een jachthaven volgestouwd met boten van mensen wiens bankrekening ruimschoots die van de staatskas overschrijdt. Nu, technisch gezien is zelfs mijn bankrekening beter gespijsd dan die van Uncle Sam, want ik sta niet in het rood voor een paar miljard. Maar goed, de nobelen genieten op stuurboord hunner zeilschip van de zon en ik werd verrast door de haven die compleet verdoken aan de andere kant ligt. 

Vrijstaat O. heeft er een zeer propere tentoonstelling neergezet. Alle jonge kunstenaars die je moet kennen hadden er hun werk staan wat van goede hersenen betuigt. De Matchbox stond er mooi op het binnenplein van een havengebouw - de vorige bestemming er van is mij geheel onbekend. Binnenin de Matchbox kon je het audiovisueel verhaal aanschouwen van Kristin Rogghe en Guy Kabeya Muya. Later op de dag hebben onze kunstenaars, zoals aangekondigd, ook nog deelgenomen aan een debat over het thema van Open Monumentendag: conflict. 

Matchbox is bij deze afgelopen. Het voelt even vreemd als de dag dat moeder besluit om de kerstboom weer op te vouwen en in een grote kartonnen doos op te bergen. Einde Kerstmis, einde Matchbox. Het project was in maart begonnen, nu zijn we halverwege september. Het is een lange spurt geweest. Maar goed, we gaan niet melig worden en met tranende ogen lachen bij de smakelijke herinneringen van het project. We zijn volwassen dieren, altijd scherp, altijd gefocust. 

Op iedere locatie is er een foto getrokken van de witte kunstdoos. Het lijkt me een goede afsluiter om ze even op en rijtje onder elkaar te zetten. Bekijk ze nogmaals met deze soundtrack erbij.

TEKST: RINGO GOMEZ-JORGE
FOTO'S: ARTUR ERANOSIANwoensdag 7 september 2011

DEBAT MATCHBOX 11/09 11:00 @ Freestate Oostende


Debat zondag 11 september 2011 om 11u @ Freestate Oostende (Vrijstaat o)
Hendrik Baelskaai 12 (vlakbij de vuurtoren)

Onderwerp: ‘Conflict’ <> Openmonumentdag
Sprekers: Guy Kabeya & Kristin Rogghe
Moderator: Matthias De Groof

Tijdens deze laatste halte van het Matchbox-project zullen de twee kunstenaars, Guy Kabeya en Kristin Rogghe elkaar bevragen over het onderwerp ‘Conflict’. Daarbij spelen ze in op de datum van het debat, 11 september. Niet alleen Open monumentendag, maar ook de tiende verjaardag van ‘nine eleven’. Die datum wordt vaak geassocieerd met de zgn. ‘clash tussen de beschavingen’. Het debat draait rond de vraag: ‘is het (on)terecht dat het denkbeeld van deze ‘clash tussen beschavingen’ het kader vormt waarbinnen vele conflicten worden begrepen?’ Hiermee bedoelen we de conflicten tussen geografische regio’s of tussen bevolkingsgroepen binnen één regio (rascisme, problematiek van immigratie en integratie, enz.) ?
Het belooft een boeiend debat te worden! Achteraf is er ruimte voor een drankje op de finissage van zowel Matchbox als Freestate!

Iedereen is welkom.

Info over Freestate: www.free-state.be voor toegangsprijzen en hun programma.

maandag 5 september 2011

MATCHBOX OOSTENDE - KUNST IN DE HAVEN MET GUY EN KRISTIN


Matchbox Oostende is een feit. Vorige week ging de deur van de kunstdoos open en werd het werk van Kristin Rogghe en Guy Kabeya Muya tentoongesteld in de haven van de stad. De locatie is prachtig. Het is een stukje Oostende dat blijkbaar vergeten wordt. Zeer onterecht. Op 11 september is de finissage van Matchbox en van de zomertentoonstelling Freestate II. Op die dag is iedereen zeer vriendelijk uitgenodigd om nog een laatste keer te komen kijken én om het debat mee te volgen. Onze Matchbox kunstenaars gaan discussiëren over het thema conflict. Dit debat gaat niet geheel toevallig door op 11 september.  Open Monumentendag staat die dag in het teken van datzelfde onderwerp.

Tijdens de opening had ik een gesprek met Kristin en Guy. Zij hebben datgene dat onder de oppervlakte van de badstad ligt naar boven gebracht. 

vrijdag 26 augustus 2011

voorbeschouwingMATCHBOX OOSTENDE - KRISTIN ROGGHE EN GUY KABEYA MUYA
DE SAMENWERKING VOOR MATCHBOX

Voor de West-Vlaamse halte van Matchbox on Tour in Oostende hebben Kristin Rogghe en Guy Kabeya Muya een videowerk gemaakt. Het uitgangspunt van het werk is Oostende zelf, meer bepaald het spanningsveld dat er aanwezig is en veroorzaakt wordt door migratie. Op de dijk prijkt het standbeeld van Koning Leopold II, symbool voor het kolonialisme waarbij mensen uit het Westen naar Afrika trokken. Oostende vandaag is één van de zenuwknopen binnen de migratie van Afrika naar het Westen. Beide migratiestromingen brachten en brengen sociale conflicten teweeg.

Het thema is organisch uit de samenwerking gevloeid omdat beide kunstenaars, door achtergrond of ervaring, dezelfde interesses delen rond onderwerpen als migratie, de relatie Afrika-Europa en globalisering. Beiden volgen de actualiteit omtrent deze onderwerpen nauw op en zijn er op een zeer geëngageerde manier actief mee bezig.

Voor Matchbox on Tour hebben Kristin en Guy zich in de eerste plaats laten inspireren door de gesprekken met elkaar en met andere mensen die ze ontmoetten en interviewden in Oostende. Het betreft korte interviews met passanten op de dijk - meestal Belgische toeristen - over de 'gastvrijheid' in de stad en hun perceptie en kennis van het standbeeld van Leopold II, alsook gesprekken met verschillende immigranten zonder papieren die ze hebben aangetroffen in de stad. Het thema gastvrijheid gebruiken ze als een perspectief om het centrale thema van diversiteit te benaderen. Gastvrijheid als ruim begrip, in de zin van op welke manier 'wij' als gastheer en 'zij' als gasten zich opstellen ten opzichte van elkaar en hoe men die rollen vervult of zouden moeten vervullen. Ook puur visueel heeft Oostende, en dan vooral de haven, de kunstenaars geprikkeld.

In de eerste plaats is het de bedoeling dat de toeschouwer zonder enige extra uitleg geprikkeld wordt door het videowerk en dat men zich vragen begint te stellen over het onderwerp dat aan bod komt. Er is weinig geweten over de migratieproblematiek. De meeste meningen reiken niet verder dan de typische cliché's waarbij gesteld wordt dat migranten willen profiteren van het Westen en dat wij niet in staat zijn om de grote toestroom op te vangen. Alsook bekijkt de autochtoon de situatie vooral vanuit zijn eigen bekommernissen die hier het gevolg van zijn en heeft daarbij soms weinig oor voor de problemen van de vluchtelingen.

Kunst kan een plaats zijn waar aan de cliché's ontsnapt kan worden. Het kan een ander licht werpen op de realiteit. Voor dit project gingen Kristin en Guy luisteren aan de andere kant, de kant van de immigranten waarbij ze de getuigenissen verwerkten tot een voice-over die de leidraad vormt van de film.

Voor beide kunstenaars was het belangrijk om samen één geheel te creëren en om niet twee aparte werken te presenteren. Ze zijn vertrokken vanuit de idee dat artistieke samenwerking een interessante manier is van interculturele communicatie. Het proces om iets door de ogen van iemand anders proberen te bekijken geeft nieuwe inzichten en opent een horizon. Dit geldt zowel voor de toeschouwer als voor de kunstenaar.

<tekst Ringo Gomez-Jorge>

dinsdag 16 augustus 2011

MATCHBOX + FREESTATE - KUNST VERSPREID IN DE HAVEN VAN OOSTENDE


Dit jaar zal de haven van Oostende in het teken staan van jong, Belgisch talent. Freestate II, de opvolger van de succesvolle eerste editie die in 2006 werd georganiseerd, is een tentoonstelling van Vrijstaat O. dat jonge kunstenaars tijdelijk een plaats geeft in het havengebied aan de kust. Deze locatie biedt een grote meerwaarde door zijn unieke karakter en laat de kunstenaars toe om zowel binnen als buiten tentoon te stellen. Pakhuizen, boten en bunkers zullen als expositieruimte gebruikt worden voor de werken van 21 kunstenaars.